Proje Yönetimi / Müşavirlik / Müteahhitlik.


Proje Yönetimi uzmanlık gerektirir. Uzmanlık deneyim ve bilgi gerektirir. MP Mühendislik sektörde çeyrek asırdan fazla deneyime sahip profesyonel kadrosu ile projelerinizi fikir aşamasından anahtar teslimine kadar planlar ve yönetir. Profesyonel kadrosu uzmanlıkları gereği riskleri önceden görebilme ve problemlere etkin çözümler sunabilme yeteneğine sahiptir. Projelerinizi planlanan bütçe ile ve tam zamanında bitirebilmek için gerekli fizibilite çalışması ve detaylı planları hazırlar; proje bütçesi ve iş akışı şemaları oluşturur. Sözleşme ve şartname oluşturur. Projede görev alacak farklı ekiplerin seçimi ve etkin ve koordineli biçimde organize edilmesini sağlar. Mevcut kaynaklarınızı etkin olarak kullanmanızı sağlar. Projenin her aşamasında maliyet, bütçe, zaman ve kalite kontrolleri yapar. Bu kontrolleri sistemli ve periyodik olarak yürütür ve raporlar. Sonuç olarak hedeflenen bütçe, kalite ve zaman taahhütlerine birebir uyarak projenizi size eksiksiz olarak eder.

Proje Yönetimi Nedir ?

Proje Yönetimi bir projenin tasarım aşamasından teslimine kadar her aşamasında mevcut kaynakların, zamanın ve insan kaynağının efektif olarak kullanılmasını sağlamak üzere planlanması, yürütülmesi, raporlanması ve kontrolüdür.

Neden Proje Yönetimi

 • Fikir aşamasından - anahtar teslimine tüm süreçlerin yönetimi
 • Tasarım süreci yönetimi
 • Tasarım sürecinde farklı disiplinler arası koordinasyon yönetimi
 • Teknik Şartname oluşturma
 • Sözleşme oluşturma
 • İhale Yönetimi
 • ihalelelere yönelik Teknik Şartname hazırlanması
 • Teklif toplama ve değerlendirme
 • Proje Bütçesi oluşturma güncelleme ve kontolü
 • Sözleşme ve Teknik Şartname danışmanlığı
 • İş Programı oluşturma ve iş programına uygun iş akışını takip etme
 • Malzeme ve Ekipman kontrolü
 • Koordinasyon toplantıları organize etme, yönetme ve sonuçlarının rapor etme
 • Proje Yönetim Planları hazırlama ve takip
 • Risk Yönetimi
 • Teknik kontrol , imalat kontrol montaj kontrol
 • Kalite Kontrol
 • Süreç Kontrol
 • Maliyet Kontrol
 • Periyodik raporların hazırlanması
 • Şantiye Yönetimi
 • Hakediş Yapma ve/veya Hakediş ve ödeme kontrolleri
 • Anahtar Teslim Proje Yönetimi

Proje Yönetimi Aşamaları

 • Planlama
 • Yürütme
 • Raporlama
 • İzleme ve Kontrol

Müşavirlik & Danışmanlık ve Organizasyon


Müşavirlik & Danışmanlık

Uzman kadromuz çeyrek asırdan fazla birikimi ile sizlere her türlü inşaat projelerinizde uzman danışmanlık sunmaktadır. Firmamız projenizin her aşamasında projenize katkı sağlıyacak görüş ve önerilerini sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyacaktır. Özellikle tasarım sürecinde başlayacak müşavirliklerde sizlere projenizin yapım aşamasında büyük katkılar sunacağımızdan, projenizi maksimum kalitede minimum maliyetlerle tasarlayarak, sizleri ciddi mali kayıplardan uzak tutacağımıza emin olabilirsiniz.

Müşavirlik & Danışmanlık Alanlarımızdan Bazıları

 • Proje Danışmanlığı
 • Sözleşme ve Teknik Şartname danışmanlığı
 • İhale Yönetimi Müşavirliği
 • Teknik Danışmanlık
 • Finansal Danışmanlık
 • Yönetim Müşavirliği

Müteahhitlik ve Anahtar Teslim Projeler


Müteahhitlik & Anahtar Teslim Projeler

Projelerinizi proje aşamasından sizden teslim alıp, anahtar teslimi size teslim ediyoruz. Biz projenizin detayları ile uğraşırken siz projelerinizi günlük, haftalık ve aylık raaporlarla an be an takip edebiliyorsunuz. Projemizin her aşamasında maliyet kontrolü, süreç kontrolü, teknik kontrolleri ve her türlü kontrolü şeffaf ve sistematik biçimde yaparak sizlere sunuyoruz. Size de kendi işinize odaklanma, kendi işinizi yönetme ve rahat nefes alma keyfi kalıyor.

Müteahhitlik & Anahtar Teslim Projelerimiz

 • Özel Müteahhitlik İşleri
 • Kat Karşılığı Projeler