İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız.


MP Mühendislik “sıfır iş kazası ve sıfır meslek hastalığı” hedefi için işçi sağlığı ve iş güvenliği risklerini analiz ederek tüm riskleri minimize etmeye çalışmaktadır. Temel ilkemiz : “önce iş güvenliği”. Bu nedenle; Kalite, Çevre Yönetim ve İş Güvenliği Sistemlerini bütünleşik bir şekilde uygulayarak işçi sağlığı ve iş güvenliği bilinci oluşturmaya ve geliştirmeye; gelecekte meydana gelebilecek her türlü riski ortadan kaldırmaya, sürdürülelebilir işçi sağlığı ve iş güvenliği politikası ile örnek bir kuruluş olmaya çalışmaktadır.