Çevre Politikamız.


MP Mühendislik ve çalışanları olarak temiz ve sağlıklı bir çevrenin gelecek nesillere aktarılması amacıyla;

- Ulusal ve uluslararası yasal mevzuat ve düzenlemelere uyulması,

- Sürekli gelişmeyi temel alan bir çevre yönetim sistemi oluşturulması,

- Çevre dostu ürünlerin desteklenmesi ve üretilmesi,

- Enerji ve doğal kaynakların verimli kullanılması,

- Tasarımdan ömür çevrimi sonuna kadar tüm süreçlerde olumsuz çevresel etkilerin azaltılması,

- Kirliliğin kaynağından önlenmesi,

- Çalışanlarımızın ve toplumun çevre bilincinin artırılması

yönündeki faaliyetlerimizi Kalite, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri ile birlikte bütünleşik bir şekilde yöneterek, örnek bir kuruluş olmak için tüm gücümüzle çalışacağımızı taahhüt ederiz.